Αθήνα

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
Νομισματικό Μουσείο

Νομισματικό Μουσείο

Το Νομισματικό Μουσείο, στεγασμένο σ’ ένα μνημειακό κτίσμα του 19ου αιώνα και κατοικία του Ερρίκου Σλίμαν, στην καρδιά της Αθήνας,…