Πολιτισμός

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
Επιστημονική ημερίδα: Μουσεία και αισθήσεις: σχεδιάζοντας για όλους – Παρουσίαση HandsUp

Επιστημονική ημερίδα: Μουσεία και αισθήσεις: σχεδιάζοντας για όλους – Παρουσίαση HandsUp

Επιστημονική ημερίδα Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 Μουσείο Κανελλοπούλου & Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Πόσο έχει βελτιωθεί η προσβασιμότητα των μουσείων για…