Κοινωνία

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
papei

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετασχηματίζεται, γίνεται προσβάσιμο και αλλάζει τα εκπαιδευτικά δεδομένα

Ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να αλλάξει τη δομή της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Ίδρυμα, αυξάνοντας το ποσοστό της έγκαιρης…