Προσβάσιμες Υπηρεσίες

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
Επιστημονική Επιτροπή ΛΟΑΤ ΑμεΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων επιστημονικής επιτροπής

Το Σωματείο ΛΟΑΤ ΑμεΑ σε συνεργασία με την κοινωνική εταιρεία HandsUp, θα συγκροτήσει επιστημονική επιτροπή από μέλη της ακαδημαϊκής -ερευνητικής…

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσβάσιμο σε Κωφούς & Βαρήκοους

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσβάσιμο σε Κωφούς & Βαρήκοους

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία με την εταιρεία HandsUp, έχοντας ως στόχο την προσβασιμότητα και συμπερίληψη όλων των κωφών…