Προσβάσιμα Website

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
Athens Pride 2018

Athens Pride 2018

Το Athens Pride στο πλαίσιο της ισότιτμης πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία και με στόχο την επικοινωνία του ετήσιο…