Ιούνιος 25, 2019

Ενημερωτικά – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια | Inspirational Speakers


Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχουν ενημέρωση γύρω από την Κώφωση, την κουλτούρα και την κοινότητα των κωφών και βαρήκοων πολιτών, πραγματοποιούνται από κωφούς εκπαιδευτές (Inspirational Speakers) με ταυτόχρονη διερμηνεία απο επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας.

Στόχος των σεμιναρίων είναι να ενημερώσουν – πρακινήσουν το ευρύ κοινό αναφορικά με την κώφωση και να καταρρίψουν μύθους και συχνές παρανοήσεις γύρω από αυτήν.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια επιδιώκουν να παρέχουν γνώσεις σχετικά με:

– Κώφωση και σωστή εξυπηρέτηση Κωφών πελατών
– Δεξιότητες επικοινωνίας – tips επικοινωνίας – βασική επικοινωνία στη Νοηματική
– Κοινότητα Κωφών, Κουλτούρα, Πολιτισμός
– Πρόσβαση σε πληροφορίες και συνεκτικές πρακτικές

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα ωφελήσουν μια υπηρεσία, εταιρεία ή οργανισμό μέσω:

– Της εξαιρετικής εξυπηρέτησης των Κωφών πελατών σας με βασική επικοινωνία στη Νοηματική και άλλες δεξιότητες επικοινωνίας.
– Προσέλκυση και διατήρηση νέων πελατών – συμπεριληπτικές πρακτικές που δεν αποκλείουν αλλά προβάλλουν την αξία των Κωφών και Βαρήκοων πελατών.
– Ανάπτυξη θετικών σχέσεων εργατικού δυναμικού – διεύρυνση των γνώσεων των εργαζομένων και κατανόηση των κωφών συναδέλφων
– Μείωση των διακρίσεων.
– Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε ή να μας στείλετε μήνυμα στο: 6975693746 / 6944469040 ή με email στο: agency@hands-up.org