Διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα

Σημαντική ενημέρωση λόγω COVID-19: Με υπευθυνότητα και γνώμονα την ασφάλεια όλων, συνεχίζουμε να σας παρέχουμε διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αποκλειστικά από πιστοποιημένους διερμηνείς, και μέσω της πλατφόρμας που σας εξυπηρετεί (Online Διερμηνεία).

H Υπηρεσία διερμηνείας στη Νοηματική γλώσσα έχει στόχο την εξυπηρέτηση φορέων, εταιρειών και οργανισμών που πραγματοποιούν κάθε είδους εκδήλωση, ώστε να γίνει προσβάσιμη και συμπεριληπτική σε Κωφούς και βαρήκοους πολίτες και με την προοπτική εφαρμογής της οδηγίας του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο: “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις” του άρθρου 65, παράγραφος 2, η οποία καθιστά υποχρεωτική την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των κωφών και βαρήκοων πολιτών για όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η HandsUp Agency παρέχει προσβάσιμες υπηρεσίες σε συνέδρια, σεμινάρια, ομιλίες, τουριστικές ξεναγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, διαφημιστικά / τηλεοπτικά σποτ και σε κάθε άλλη εκδήλωση / περίσταση, επιθυμείτε να υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στη Νοηματική γλώσσα.

Πατώντας στην επιλογή «Συμβαλλόμενοι Διερμηνείς» μπορείτε να δείτε τους συνεργαζόμενους διερμηνείς, πιστοποιημένοι από το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών (efsli) – με πολυετή εμπειρία στον χώρο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας διερμηνεία και κάνοντας την εκδήλωσή σας προσβάσιμη στο Κωφό / Βαρήκοο κοινό σας. Στο ίδιο πεδίο έχετε την δυνατότητα να δείτε και ένα σύντομο βιογραφικό τους.

Παρέχουμε διερμηνεία από και προς:

Ομιλούμενες                 Νοηματικές 
γλώσσες                           γλώσσες


Ελληνικά        →         Ελληνική, Αγγλική, Διεθνή κώδικα

Αγγλικά          →         Ελληνική, Αγγλική, Διεθνή κώδικα

Γαλλικά          →         Ελληνική, Διεθνή κώδικα

Ισπανικά        →         Ισπανική

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 6975693746 / 6944469040 ή στο email:

agency@hands-up.org