Διαφημίσου με Νόημα!

  • Στείλε μας την εκδήλωση σου και εμείς θα την διαφημίσουμε με το δικό μας μοναδικό τρόπο!

Βίντεο στη νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμός και προώθηση της εκδήλωσης σας σε φορείς και σωματεία κωφών, είναι ένα δείγμα της διαφήμισης που μπορούμε να σας παρέχουμε, ώστε οι εκδηλώσεις σας να γίνουν ευρέως γνωστές στην κοινότητα των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών και η πρόσβαση που παρέχετε να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην κοινότητα στην οποία απευθύνεστε.

Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα της δουλειάς μας πατώντας εδώ

  • Διαφημίσου στην πρώτη ιστοσελίδα που επικοινωνεί στη Νοηματική
Διαφήμιση στο sidebar της ιστοσελίδας μας 
(logo + Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας σας)
Μήνας
6μηνο
1 χρόνος
Διαφήμιση στο κεντρικό Banner της ιστοσελίδας μας 
(logo + Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας σας)
Μήνας
6μηνο
1 χρόνος
Παραγωγή Διαφημιστικού/ Ενημερωτικού Βίντεο στη Νοηματική Γλώσσα
Σε εσωτερικό χώρο (Green Box)
Σε εξωτερικό χώρο
Προβολή της εταιρίας σας στο τέλος των βίντεο της ιστοσελίδας μας
Σε 15 βίντεο κάθε μήνα
Σε όλα τα βίντεο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 6975693746 / 6944469040 ή στο email:
agency@hands-up.org